Türkiye'nin en büyük astroloji platformuna hoş geldiniz.

Tam Görünüm: Yengeç Burcu Ve Psikopatoloji
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın

Félicé

Alıntı:Yengeç burcu; bireyin koşulsuz sevilme, ait olma ve duygusal güvenlik ihtiyaçlarını sembolize eder. Yengeç burcunun sembolize ettiği gelişim dönemi Piaget’nin “somut işlemler” dönemine karşılık gelir. Somut işlemler dönemindeki çocuklar benmerkezcilikten uzaklaşırlar. Olayları ve dünyayı, başkaları açısından da görebilirler. İçebakış (introspeksiyon) ve empati yetenekleri artar. Bu evre aynı zamanda Freud’un “latent dönem”ine karşılık gelir. Ödipus karmaşasının çözüldüğü bu dönem genel olarak cinsel dürtünün etkin olmadığı bir dönemdir. Latent dönem, gelişim şemasında sıklıkla bir edilgenlik (pasivite) dönemi olarak düşünülmüştür. Aslında bu dönem, psiko-seksüel gelişimde daha önce kazanılan edinimlerin bütünleştirdiği ve uyumsal işlevin kurulduğu bir dönemdir.Bu gelişim döneminde; ebeveynler çocuğun duygularına karşı yeterince duyarlılık gösterip, ona yeterli sevgi ve desteği verirlerse, çocuk güçlü bir duygusal emniyet algısına sahip olacaktır. Bu sayede, çocuk duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi ve duygusal ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılamayı öğrenecektir. Diğer yandan, eğer çocuk ebeveynlerinden yeterli derecede sıcaklık ve yakınlık görmezse, bu durum söz konusu çocuğun ilerleyen zamanlarda diğer kişiler ile duygusal bağ kurma kapasitesine yansıyacaktır.

Bağlılık ihtiyacı ile ilintili durumlarda bu kişinin belirgin bir kaygı yaşaması muhtemeldir.Bazı uç durumlarda, söz konusu bireyin “histerik kişilik bozukluğu”ndan muzdarip olması olasıdır. Histerik kişilik bozukluğu olan kişilerin aşırı bağımlı ilişkiler kurma ihtimalleri yüksektir. Bu kişiler kalıcı bir sevgi için adeta bir garanti talep ederler. Genel olarak; hızlı değişen ve yüzeysel duygular, aşırı ilgi çekme arayışı, bağımlı davranış, yapmacıklık, cinsel yönden ayartıcılık, dramatik tepkiler, duyguların aşırı abartılı dışavurumu gibi özelliklere sahip olurlar. Bu davranışların arkasında yatan neden ise; umutsuz bir sevilme ihtiyacı ile bağlantılı olan sevgiyi elde edememe korkusudur.Bir diğer uç durumda ise; söz konusu birey “çekingen kişilik bozukluğu”ndan muzdarip olabilir. Bu kişiler olası bir reddedilme ihtimaline karşı aşırı duyarlıdır. Bağlanma ihtiyacını yoğun bir şekilde hissetmelerine rağmen, koşulsuz olumlu kabul ve koşulsuz sevgi garantisini almadıkları sürece yakın ilişki kurmak istemezler. Bir başka deyişle, bu kişiler aşırı düzeydeki beğenilmeme ve reddedilme korkusundan dolayı yakın ilişkilere girmekten kaçınırlar.Bu durumu astrolojik açıdan değerlendirecek olursak, doğum haritasında Yengeç burcu aşırı vurgulanan (stelyum vb.) bir kişinin yukarıda bahsedilen tarzda bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini söyleyemek mümkündür. Harita sahibi duygularını aşırı abartılı olarak dışavurabilir ve aşırı bağımlı davranışlar sergileyebilir. Bir başka deyişle; mantıkdışı duygusal tepkiler veren, tek başına var olmayı başaramayan ve sürekli sevilme ihtiyacında bir kişiye dönüşebilir. Eğer harita sahibi Yengeç burcunun karşıt burcu olan Oğlak burcunun sembolize ettiği bazı fonksiyonları (gerçekçi olmak, mantıklı olmak, otokontrol, tek başına hareket etmek vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

Barış ÖZKIRIŞ
Bir diğer uç durumda ise; söz konusu birey “çekingen kişilik bozukluğu”ndan muzdarip olabilir. Bu kişiler olası bir reddedilme ihtimaline karşı aşırı duyarlıdır. Bağlanma ihtiyacını yoğun bir şekilde hissetmelerine rağmen, koşulsuz olumlu kabul ve koşulsuz sevgi garantisini almadıkları sürece yakın ilişki kurmak istemezler. Bir başka deyişle, bu kişiler aşırı düzeydeki beğenilmeme ve reddedilme korkusundan dolayı yakın ilişkilere girmekten kaçınırlar.

Tamamen beni anlatiyor. Bu yuzden birine tamamen isinmam bazen 1 yil bile surebiliyor...
[font=Verdana, Arial, sans-serif]
Bazı uç durumlarda, söz konusu bireyin “histerik kişilik bozukluğu”ndan muzdarip olması olasıdır. Histerik kişilik bozukluğu olan kişilerin aşırı bağımlı ilişkiler kurma ihtimalleri yüksektir. Bu kişiler kalıcı bir sevgi için adeta bir garanti talep ederler. Genel olarak; hızlı değişen ve yüzeysel duygular, aşırı ilgi çekme arayışı, bağımlı davranış, yapmacıklık, cinsel yönden ayartıcılık, dramatik tepkiler, duyguların aşırı abartılı dışavurumu gibi özelliklere sahip olurlar. Bu davranışların arkasında yatan neden ise; umutsuz bir sevilme ihtiyacı ile bağlantılı olan sevgiyi elde edememe korkusudur.
[/font]
[font=Verdana, Arial, sans-serif]
[/font]
[font=Verdana, Arial, sans-serif]
şüphelendim.
[/font]
Referans Adresler