Değerlendir:
  • 30 Oy - 1.97 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Astrolojide neptün
Yazar Mesaj
bluex Çevrimdışı
Süper Moderatör
**
Kayıtlı
lt=
Mesajlar: 159
Üyelik Tarihi: Apr 2007

Rep Puanı: 0

Mesaj: #1
Astrolojide neptün
Gerçekçilikteki boyutumuzu gösteren, hayallerin, rüyaların, tüm değişim ve döngülerin, bilinmeyenin, aşkın, romantizmin, fedakarlıkların uykunun efendisi. Denizlerin Tanrısı Neptün. Gerçek dışı illüzyonları ve fantazileri, drama ve sanatı, ruhsallığı, ilaçları, petrol, kimyevi maddeleri, hapishaneleri, hastahaneleri, sanatı, dini, dansı, şiiri, idealizmi, spiritüalizmi, sanatsal yaratıcılığı hile, aldanma, aldatmayı, dikkatsizliği, dağınıklığı, sınırları aşmayı ve engelleri yıkmayı temsil eder.

Görünmeyeni, bilinmeyeni, bilinçaltı engelleri, sınırları düşüncelerin engellerini, lenf sistemini, epifiz bezlerini, ayakları yönetir. Neptün'ün güçlü etkilerini alan insanlar; son derece sanatçı karakterlidirler ve müzik, drama, edebiyat, güzel sanatlar, dans, sahne, beyazperde ve tv de büyük başarılar elde edebilirler. Yine tıp ve denizle ilgili alanlarda çalışabilirler.

Astrolojik olarak, aşkın, sanatın romantizmin duyguların yöneticisi olan Venüs'ün bir oktav büyüğüdür. Güçlü sezgiler, üst bilinç ve ruhsallık etkisi kadar, gerçeklerden uzaklaştıran bir etkisi de vardır. Yol gösterici, koruyucu şans ve mutluluk verme özelliği kadar bizi sorumluluklarımızdan uzaklaştırabilir de.

Neptün'ün enerjisi çözücüdür, bilinç ve bilinçsizlik, hayal ve gerçek arasındaki sınırları zayıflatan bu enerjiyle çalışmanın yolu, iç sesimize kulak vermektir. Neptün enerjisini olumlu kullanan insanlar (herkesin haritasında bir Neptün'ü vardır ama Balık burcunda planeti veya 12. Evde planeti olanlarla, Neptün'le kişisel planetleri açı yapan insanlar veya köşe evler dediğimiz evlerde yani 1,4,7,10. evlerde Neptün'ü bulunanlar Neptün enerjisini yoğun taşıyan insanlardır.) bu dünyada sezgilerinden, hayal güçlerinden, sanatsal yetenek ve yaratıcılıklarından, ideallerinden faydalanırlar.

Bu enerjiyi olumlu kullanamayanlar ise; (çoğunlukla Neptün'ün gerilimli açılarına sahip kişiler veya transit esnasında Neptün'den gerilimli açı alanlar -örneğin 1998 yılı içinde Kova burcunun ilk derecelerinde bulunmakta olan Neptün, bu burcun ve diğer burçların ilk derecelerinde kişisel gezegenleri olanlara Boğa, Aslan, Akrep ve haritasına göre bazı Kova burçlarının ilk birkaç gününde doğanlara çözücü enerjisinden göndermektedir.

Ve bu durumları uzunca bir süre devam edecektir.) Alkol, uyuşturucu ve diğer bağımlılık türleriyle gerçeklerden kaçmaya çalışabilir, hayalperestliğe, olmayacak beklentilere kapılabilir, kendini ve insanları olayları yanlış anlamaya, algılamaya, kanmaya, kandırmaya götürebilir.

Kurban rolüne düşebilir, hile, skandallara, iftiralara maruz kalabilir, bağımlılıkları nedeniyle kendini tüketen, mutsuz eden ilişkilerini bitiremez ve bazen de ilişkilerinde kullanılır, harcanır. Ruhsal arayışlarından korkmayan, üst bilince erişmeye çabalayanlar ve mistikler için Neptün, Nirvana'dır. Ama daha alt seviyedeki ruhlar, üst bilinçlerinden korkanlar, iç seslerini dinlemeyen veya dinlemek istemeyenler kişiler içinse Neptün; karmaşa, bilinmeyendir, yanılsama ve garipliklerdir, bağımlılıklardır.

Zamansız ve mekansız olan Neptün, fani olan, dünyevi olan, maddi olan hiç bir şeyi önemsemez ve enerjisiyle tüm bunları çözmeye çabalar. Haritadaki rolü de kişinin bu ruh seviyesine gelmesini sağlamaktır. Engin, yüce, ütopik ve sınırsız olan duygular için uğraşır. Transitlerinde; uyardığı ev ve planetin anlamına göre o güne kadar o alanda oluşturduğumuz yapıyı çözmeye, çalışır belirsizlikler yapar, yaşatır. Hayal ve ideallerimizi gözden geçirtir. Bizi ruhsallığa, duygusallığa, merhamete, aşka, romantizme davet eder.

Balık burcunun ve 12. Evin yöneticisidir. Yay burcunda ve 9. Evde Yengeç ve 4. Evde güçlü olduğundan etkileri fazlaca hissedilir (burç ve planet açılarına göre) düzenli, pratik, gerçekçi Başak ve yine pratik ve gerçekçi Oğlak (ve doğal olarak 6. Ev ve 10. Evlerde) kısıtlanır, rahatsız olur. Hareketli ve yüzeysel İkizlerde zayıflar.


NEPTÜN HANGİ BURÇLARDA

KOÇ BURCUNDA

Duygusal olarak çabuk etki alır. Benliğinin sürekli müdafaasını yapar. Hayal dünyası çok zengindir. Yaratıcı ve aynı zamanda oldukça yeteneklidir. Soyut kavramları somutlaştırıcı esaslar getirir.

BOĞA BURCUNDA

Para, güç, şöhret önemli yer tutar. Artistik, sanatsal, hissedişsel yetenekler fazladır. Yardım, dayanışma ve güven içinde yaşama çabası verir. Geleneklere saygılıdır.

İKİZLER BURCUNDA

Akılcı olmasıyla birlikte, sezme ve fantazi yaratma gücü de vardır. Düşüncelerini yazı ve sözsel olarak iyi ifade eder. Çok yönlü düşünür, Bu çok yönlü düşünme kararsızlığa da yol açabilir. Belli konularla kayıtlı kalmaz. Düşünce ve hayal zenginliğini zararlı uçlara kaydırabilir.

YENGEÇ BURCUNDA

Çok yumuşak başlı, sakindir. Her şeyi iyi tarafından görür. Olaylara duygusal ve içgüdüsel yaklaşır. Aile bağları önemli, anne, baba kutsaldır. Aşırı sevgi yüzünden aldanması mümkündür. Üretkendir. Gezmeyi sever.

ASLAN BURCUNDA

Yaratıcılığı, hayalleri gerçekleştirmeyi, sanatsal gücü verir. Sevgi çok yüksek ve hassas boyuttadır. Koruyucu, umut verici, toplumun duygularını dile getiricidir. Zevklere düşkünlük de verir.

BAŞAK BURCUNDA

Saygı, naziklik, kibarlık verir. Hayvan sevgisi güçlüdür. Temiz, sağlıklı bir yaşam esas amaçtır. Pratik mantıksal düşünme ile birlikte önsezi kuvveti verir. İleriye dönük ayrıntılara varan hesaplar yapar ve isabetlidir.

TERAZİ BURCUNDA

Sevgi çağı çocuklarıdır. Güzellikler yaratmak ve uyum içinde yaşamak hedeftir. İnsanlar arasında adaleti gözetir. Haksızlığın karşısındadır. idealine ulaşamama ve hayal kırıklığı yaşayabilir.

AKREP BURCUNDA

Cinsel fantaziler verir. Sezgi gücü fazladır. Gizli şeyleri ortaya çıkarmada başarılıdır. Bu yüzden acı çekebilir. Büyü, kehanet, fal gibi ilgileri vardır. Dürüsttür. Bir işe girişince onu başarıp başaramayacağım hisseder. Rahatlık veren maddelere mey eder. Eskimiş, zamana uymayan fikirlere karşıdırlar.

YAY BURCUNDA

Filozof görüşlü, dinî inançları olan, bunları savunan kişilerdir. İyimserlik, fedakarlık yönleri güçlü, olağanüstü şeylere inanır, hayalleri gerçek gibi kabul ederler. Altıncı hisleri şaşırtıcıdır. Bedensel ve zihinsel güç veren sporları yaparlar. Yeni şeyler hissetmek, bulmak mutlu eder.

OĞLAK BURCUNDA

Sakin ama dikkatli, iyi inceleyip isabetli kararlar verebilen bir kuşak olur. Disiplinli, kurallı çalışmaları ile yaşama düzen getirebilirler. Kuşkucu olur ve her şeyi bilmek isterler. Zorluklar karşısında çabuk pes edebilirler. Modası geçmiş kurallara karşı gelirler.

KOVA BURCUNDA

Keşifler, icatlar kuşağıdır. Normalde akla gelmeyecek enteresan buluşlara imza atarlar. Modern bilimin sınırlarını zorlar. Hayal dünyalarının zenginliğini yaratıcılıkla değerlendirebilirler. Dostluklara çok değer verirler. İstekler sonsuzdur.

BALIK BURCUNDA

Hayal çağı çocuklarıdır. Resim, müzik, dans, bale gibi sanatsal ve artistik zenginlik, yaratıcılık verir. Gizli dünyaları hissedebilmek, kendi iç dünyasını keşfetmek ister. Manevi hissedişleri çok kuvvetlidir. Hassasiyet artar, çabuk kırılma ve umutsuzluğa düşmeler nahoş neticeler getirir.

NEPTÜN HANGİ EVLERDE

1. EVDE

Hassas, çekingen, duygusaldır. Çabuk etki alır ve hemen kabuğuna çekilmeye hazırdır. Fazla baskı altında rahatlık veren maddelere sığınmaya meyleder. Son derece nazik ve kibardır. Kendisine de böyle davranılmasını ister. Hayal gücü ön sezileri kuvvetlidir. Şekillendirme, yaratıcılık, sanatsal veya edebi değeri olabilecek yapıtlar ortaya çıkarabilme yeteneği vardır. Madde ötesi güçlerin etkisinde kalabilir. Kendine acıma ve kendini aldatma görülür.

2. EVDE

Tembeldir. Kolay ve hileci yollarla kazanç hayalleri verir. Parayı kazanmada, tutmada, harcamada dengesizlikler yaşar. Genellikle hayal kırıklıkları olur. Para ve maddenin değerim yeterince bilmez. Sezgilerini dinleyerek maddi imkanlar yakalayabilir. Ancak bu konuda dengeli ve istikrarlı değildir. Güçlendirici etkiler varsa zenginlik verir.

3. EVDE

Öğrenmenin temelinde, fikirlerin, düşüncelerin özünde sezgi gücü yatar. Edebiyat yönü kuvvetlidir. Hayal gücünün etkisiyle etkili bir konuşmacı olabilir. Telepatik hissedişler vardır. Kardeş, yakın arkadaş, komşular, akrabalarla ilgili aradığını bulamama, yanlış anlama veya yanlış anlaşılmadan doğan sorunlar yaşayabilir.

4. EVDE

Aile ilişkilerinde hassasiyet, çabuk etkilenme, istediği ortamı yaratmada zorluklar olur. Derin duygusal bağlılık ihtiyacı, hayallere kapılma yüzünden tatminsizlik ve yalnızlık korkusunu yaratabilir. Annelik yapma duygusu çok fazladır. İçe dönük, sır dolu kapalı bir kutu gibidir. Aile baskıları sorunlar yaratır. Küçük yaşta terk edilebilir. Doğa içinde, deniz kenarında yaşamak zevk verir.

5. EVDE

Yetenekli, yaratıcıdır ama bunları doğru olarak kullanmakta zorlanır. Edebiyat, sanat, müzik, tiyatro, sahne alanları ilgisini çeker. Aşırı hayaller, boş umutlar peşinde koşarak düş kırıklığına uğrama ihtimali de vardır. Her şeyi yapabileceğini hisseder, hayalinde yapar ama ortaya genellikle bir şey çıkmaz.

Derin duygusal sevgi ihtiyacı onu bu konuda aldatabilir. Uygun olmadığı halde sevdiğim sanarak yanlış ilişkilere girebilir. Çocuklar konusunda aşırı hassastır. Bu durum problemlere neden olur. İstenmeyen bir çocuk olabilir veya kendi çocuklarını reddedebilir.

6. EVDE

Birlikte yaşanılan kimselerden çeşitli zararlar gelir. Çalışma hayatı sorunlu olur. Genellikle doğru kimseleri seçmede isabetli karar verilmez. Çok mükemmel olma isteği ters tepebilir. Aradığını bulamama başarısızlığa neden olur. Sağlık konusunda endişe verir. Yersiz korkular, hastalanma endişesi, hastalık hastası olmaya yol açabilir. Sert etkiler varsa gerçek sağlık sorunları verir. Evcil hayvanlara sevgi ve koruma duygusu kuvvetlidir.

7. EVDE

Evlilik konusunda idealler, beklentiler, hayaller gerçeklere uymaz. Beğenilen kişi hayaldekine uydurulmaya çalışılır ki bu da zaman içinde sorunlar yaratır. Ortaklık, işbirliği yapılan kişilerden hatta eşten düşmanlık gelebilir. Bu evdeki Neptün kişinin bağlılıklardan sıkıntı duymasına yol açar.

8. EVDE

Yaşam, ölüm, bilinmeyen esrarlı konular ilgi çeker. Görünmeyen varlıklar ve güçlerle görüşme, ilişki kurabilme isteği verir. Ölüm korkusu zaman zaman rahatsız edici olabilir. Para ve madde konusunda zararlar getirir. Para başkaları tarafından çarçur edilir. Miras veya başka türlü hak edilen gelirlerin ele geçmesinde çeşitli sorunlar çıkar. Evliliğin seks yönü sorunlu olur. Gerçek dışı fantaziler yaşatır. Falcılık, madde ötesi güçleri kullanabilme becerisi görülür.

9. EVDE

Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir. Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar çıkar. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Felsefe, madde ötesi konulara ilgi ve bu alanlarda değişik görüşler verir. Çeşitli dinlen araştırma, deneme, hissetme isteği vardır. Fanatik eğilimler zararlı boyutlara varabilir. Seyahatlerle ilgili planlar, tasarımlar umulduğu gibi çıkmaz. Duygusal kökenli, isteklere ters düşmeden aile geçimsizlikleri yaşanır. İntihar eğilimi görülür.

10. EVDE

İş konularında aksilikler, aradığını bulamama, arzu ettiğine asla ulaşamama gibi durumlar yaşanır. Yapılan iş genellikle arzu edilen iş değildir. Bu yüzden çalışma hayatı sıkıcı olur. Şaşırtıcı, aldatıcı çeşitli etkilerle, yolunda giden işler aniden karışıverir. Yetenekleri ortaya çıkarabilmede genellikle çok zorlanılır. İyi etkiler varsa hayalini gerçekleştirerek ün ve basan getirir.

11. EVDE

Arkadaşlık, dostluk, başkalarının ihtiyaçlarına cevap verebilme çok önemlidir. Yumuşak, sevecen, her yönden eli açıktır. Ama genellikle hayırsız kişiler dost gibi görünür. Kötü arkadaşlar, kötü yola düşme tehlikesi vardır. Hayal kırıklıkları verir. Umutlar, arzular hep havada kalır, gerçekleşmez. Grup çalışmaları, çeşitli kuruluşlar, ruhsal bağlılık gerektiren çalışmalar ilgi çekici gelir.

12. EVDE

Bilinçaltı, iç dünyası çok zengin ve geniştir. Gizlilikleri keşfetmek, kendini anlamak, tanımak, ruhsal yapıları çözebilmek yaşamın hedefleridir. Ruh doktoru özellikleri verir. Dinsel, inançsal eğilimleri kuvvetlidir.

Renkli hayaller yaratıcılığı destekler. Rüyaları gerçekleşir. Sezgileri doğru çıkar. Aşırı hassasiyet kuruntulara, korkulara yol açabileceğinden melankolik eğilimler olabilir. Kendine acıma hatta intihar eğilimi verir. Dalgınlık yüzünden çeşitli sorunları olur.

[Resim: xx1qn1kt7.gif]
05-17-2007 06:34 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
yükselenbaşak
Kayıtsız

 
Mesaj: #2
RE: Astrolojide neptün
Neptün esinlenmenin gezegenidir. Tüm sezgileri, rüyaları, ilhamları , hayal gücünü ve hayalleri simgeler. Ayrıca ilaç, zehirlenme, uyuşturucu maddeler, bilinçaltı ve gizli kalmış duyguları da yönetir. Şiir, dans, artistik ve dini ilhamlar, mistik duygular tamamen Neptün tarafından yönetilir. Bu gezegen Venüs'ün ileri seviyedeki hali olarak da görülür. Güzelliği daha manevi anlamda yukarı seviyelere taşır.
Neptün sezgileri güçlendirir ve derin sevgiyi öğretir. Çoğu zaman bizi başkaları için fedakarlık yapmaya yönlendirir. Arındıran ve saflaştıran bir yapısı vardır. Duyarlılık fazlasıyla Neptün'e has bir özelliktir ve inceliklerin farkına varmamızı sağlar.Sanatçı yönümüzü destekler. Bütün sanat alanlarını ve görsel iletişim sanatlarını yönetir. Deniz ve suyu temsil eder ve her çeşit sıvıyı yönetir. Neptün ilaç ve uyuşturucu maddeleri de yönetmektedir.
Sis gezegeni olarak bilinen Neptün, günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşarak hayallere sığınmamızı sağlar. Tüm kısıtlamalardan kurtulmamız için bize destek verir. Neptün'ün olumsuz yönlerinden biriyse duygusal ve düşünsel hayatımızı zaman zaman bulanıklaştırmasıdır. Bu nedenle yanlış anlamalara ve yanlış yönlenmelere neden olabilmektedir. Pırıltılı ve dikkat çeken şeyleri temsil etmektedir.
Neptün, balık burcunun yöneticisidir. Aslan burcunda güçlü, başak burcunda güçsüz ve zayıftır. Sağlık açısından zihni ve sinirsel sistemleri ve omuriliği idare eder. Olumlu özellikleri , hassaslık, idealistlik, incelik, sanatta yaratıcılık, sezgisellik ve ruhsallık. Olumsuz yönleri ise hilekarlık, düzensizlik,dikkatsizlik, hayalperestlik, pratik olmama ve alkolizmdir.
Neptün, Zodyaktaki turunu 146 yılda tamamlar ve her burçta ortalama 14yıl kalır.
06-10-2007 10:00 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
yükselenbaşak
Kayıtsız

 
Mesaj: #3
RE: Astrolojide neptün
Toplum ideolojileri, mükemmel olma hayalleri, bunları besleyen insanlar, aldanmalar, yanılmalar, skandallar, sanat, moda gibi faaliyetler, petrol ve sıvı gibi işleri Evrensel sanat ve sevgiye karşı duyarlılık verir. Hassas titreşimlerden etkilenen ince hassas bir yapı oluşturarak sanat ve sevgi karşısında yaşanan duygusallık, heyecan halleri ve sezgiler şeklinde kendini gösterir. Bilinmeyen alemlerden gelen titreşimler ise sezgiler şeklinde algılanır, sanata ve metafiziğe duyarlılığı yaratır. Müzisyen, şair, aktör, medyum, rüya yorumcusu, rahip, denizci, hayvan ve insan bakım uzmanı gibi hassasiyet, sanat, yaratıcılık isteyen mesleklerde başarı sağlar. Neptün'ün yörüngesi o kadar büyüktür ki, gezegenin bir yılı 164 dünya yılına eşittir. İki ayı, sadece 15 saat süren bir günü vardır. Neptün'ün ele avuca sığmaz bir enerjisi vardır. Belirsiz, gerçekdışı, uçucudur. Gizemli burç Balık'ın yöneticisi olarak Neptün, gizli, kuytu, gerçeküstü alanları tercih eder. Bizi kutsal olana bağlayan huşu dolu bir havası vardır, ama çoğunlukla Zodyak'ın arka bahçesindeki bir çöplük gibi görünür. Üç çatallı mızrakla simgeleştirilen Neptün, kişisel ve kolektif bilinçdışını, en derin duygularımızı temsil eder. Şefkat, kültürel, ırksal ya da kişisel farkları dikkate almaksızın, insanları birbirlerine bağlayan bir duygudur. Neptün Venüs'ün bir oktav büyüğüdür. Alıcılığı, pasifliği, etkilenirliği ve bulanıklığı temsil eder. Ya güçlü ruhsallık, ya da gerçeklerden uzaklaşma eğilimi getirir. Ya yol gösterici, koruyucudur, ya da sorumluluklarımızdan alıkoyar. İdealistlik, hayal gücü, sezgisellik, belirsizlik, artistik yaratıcılık, yan çizme, kendini ve başkalarını aldatma, aşırı hassaslık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, fazla duygusallık, dağınıklık, kararsızlık, pratik olamama ve merhametin sembolüdür. Gerilimli etkilerle hayal kırıklıklarını temsil eder. Neptün Balık'ın yönetici planetidir. Yay ve Yengeç'te güçlüdür. Düzenli, pratik Başak'ta kısıtlanır. Oğlak'ta ve İkizlerde rahatsızdır.Doğal evi 12. ev. Sezgiler- düşler- bilinçaltı- aldatma- yalancılık- spiritüalizm- rüyalar gerçek olmayan şeyler- vücut lekeleri- aura- güneş lekeleri- uyku durumu tutukluk- etkilenebilen insanlar- üçkağıtçılar- hırsızlar- pohpohçular.

PRENSİP: Karşılama- etkilenme- bilinçaltı- gizlilik- hayaller.

PSİKOLOJİK: ( + ) Algılama yeteneği- güçlü fantezi- duygululuk- rahat yaşama isteği ve rahat olma- kendini başkalarının yerine koyabilme- güçlü hayaller- mistik yaklaşımlar- sonsuz sevgi beslemek- idealistlik. ( - ) Çabuk etkilenebilme- hassaslık- belirsizlik- karışıklık- plansızlık- dağınıklık- rahat yaşama tutkusu- hayalci kişilik- yalan- aldatıcılık.

BİYOLOJİK: Epifiz ( kozalaksı bez )- vücut lekeleri- aura- uyku hali- uyuşma hali- bilinç altı- omurilik- rüya fonksiyonları- mimikler.

SOSYOLOJİK: Negatif eğilimli kişiler- etki altında kalabilen kişiler- medya- karanlık kişiler- soytarılar- hilekarlar- üçkağıtçılar- dans ile ilgili kimseler- şairler- sevgi sözcükleri.

ETKİLER: ( + ) İdealizme yakınlık- iyi algılama yeteneği- yaratıcılığın hayallerle bütünleşmesi- meraklı olmak- iyimser yaklaşımlar- kendini başkalarının yerine koyabilme yeteneği- mistik konulara yakınlık- duygusal yönden bağlılık- güçlü bir bilinçaltı. ( - ) Etki altında kalmak- idealizmle bağdaşmayan davranışlar- gizeme fazla eğilimli olmak- dürüst olmama- Kolay yalan söyleyebilme ve aldatma- hayalci davranışlardan dolayı ihmalkarlık- gerçekleri saptayamamak ve uzaklaşma- aşırı beklentiler içine girmek.
06-10-2007 10:17 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
astrosohbet Çevrimdışı
Kızıl & Mavi
********
Neptunia Admin
lt=
Mesajlar: 9,514
Üyelik Tarihi: Apr 2007

Rep Puanı: 172

Mesaj: #4
RE: Astrolojide neptün
7. evde ki neptünün duyarlılık verdiğine katılıyorum. yine 7.ev neptünü duyarlı insanları kendimize yakın hissetmemize sebep olabilir buna da katılıyorum.
senin bazı yorumlarında katılamayacağım bir nokta var seals ; astrolojik bir bilgiyi sanki kaçınılmaz bir kader gibi emin ve pek çok kez olumsuz yönde vurguladığını görüyorum.
neptün 7.evde daima yalnızlık verir dersek bunun anlamını sana ve arkadaşlara anlatmaya çalışayım ( özellikle romantica'ya çünkü onun 7.evinde neptün var ve bu konu hassas bir konu )
neptün bir burçta yıllarca kalıyor hatta 10 yılı geçiyor diimi. örneğimizden gidelim ;
neptün 1970 yılında yay burcuna giriyor ve 1984 yılına kadar burada kalıyor. 14 yıl... bu süreçte , yükseleni romantica gibi boğa olanlar ve nilyum gibi ikizlerin başında olanların 7.evinde neptün olması kaçınılmaz görünüyor. 14 yıldan bahsediyoruz.. sadece bayanları kategoriye dahil etsek yüzbinlerce bayanın neptünü 7.evinde oluyor ve hepsinin yalnız ve mutsuz , hayal kırıklığına uğramış olduğun düşünmek akla mantığa aykırı diye düşünüyorum. bu sebeple ;
pek çok konuda astrolojiyi bizlerden daha iyi biliyorsun , ben sadece - eğer dikkate alırsan - olumlu yada olumsuz değerlendirmelerde ''genellemeler yapmamanı - çok kesin tavır koymamanı'' tavsiye ediyorum. açıksözlü olman çok güzel , peki şöyle düşünelim , ya neptünü 7.evinde olan bir bayan bu yorumuna göre herşeyi bıraksa , hayata küsse , mutsuzluk benim kaderim dese nasıl olurdu ? tekrar ediyorum , sadece neptün 7.evi daimi yalnızlık ve mutsuzluk verecek güce sahipse burada yüzbinlerce kadının duygusal kaderinden bahsediyoruz ve hepsinin aynı olumsuz kaderi paylaşması hem akla hem istatistiğe hem yaratıcının adaletine uygun değildir bence.
yinede bu konuda ısrar edersen saygı duyacağım , fikrimi belirteyim istedim , genel ve kesin yorumlar sakıncalı olabilir diye düşünüyorum..

Facebook Sayfamız

Twitter Hesabımız
06-29-2007 03:54 AM
 Alıntı Yaparak Cevapla
Mavi Çevrimdışı
Kıdemli Üye
**
Kayıtlı
lt=
Mesajlar: 477
Üyelik Tarihi: Apr 2007

Rep Puanı: 4

Mesaj: #5
Cvp: Astrolojide neptün
NEPTÜN 7.EVDE

BEYAZ ATLI PRENSİ BULABİLMEK

Neptün’ün haritadaki konumu, sınırlarımızı aştığımız, ilham aldığımız, kendimizi dağıttığımız, evrenle bütünleştiğimiz, karmaşaya düştüğümüz, kendimizi aldattığımız ve gerçeklerden koptuğumuz konuları içine alır. Kurban olduğumuz ya da kurtarıcıyı oynadığımız alanı gösterir. Neptün’ün haritamızda bulunduğu alanda ruhsal bütünlüğe ulaşmayı umarız.

Neptün’ün 7.evde yer alması ilişkilerde yanılgıları getirecektir. 7.ev bize çekici gelen kişileri gösterirken, haritasında bu konuma sahip kişi bir hayale veya bir vizyona aşık olabilir. Karşısındaki kişiyi olduğu gibi algılaması oldukça zordur. Bu kişi nasıl kendi içinde zaman zaman yanılgılara sahipse, bu yerleşime sahip bir haritada kimliğindeki yanılgıları karşı tarafa yansıtacaktır. 7.evdeki gezegen(ler) kendi içimize almakta zorlandığımız özellikleri gösterirken, burada kişi kendi güçlü kalmak uğruna bütün zayıflıkları, yanılgıları, gizemi ve belirsizlikleri eşine atfedecektir. Yani bu özellikteki kişileri çekici bulacak, kendine eş olarak seçecektir. Diğer taraftan kendinden çok emin olan bir kişi bile, 7.evdeki Neptün’ün konumundan dolayı ilişkilerinde kendi kimliğini net olarak tanımlayamayabilir. Böyle bir kişi kendini ancak bir sevgili sayesinde bırakabilir ve dağıtır. Diğer alanlarda kontrol etmeyi sevse bile, yakın ilişkilerinde kendini tamamen karşısındaki kişinin kollarına bırakabilir.

Neptün söz konusu olunca ilişkilerde kurban ve kurtarıcı rolleri ortaya çıkar. Kişi sürekli olarak kurtarabileceği bir kişiyi arar. Bu sebeple her zaman zor durumdaki zayıf kişilere yönelir. Hasta, bağımlı, psikolojik ya da maddi sorunları olan eşler onlara çekici gelecektir. Bu kişi, içindeki manevi kurtarıcıyı harekete geçirir ve karşısında ondan yardım bekleyen kişiyi kurtarır. Bu tür bir ilişkide karşılıklı fedakarlıklar söz konusu olacaktır. Neptün’ün bu konumu, tıpkı 1./7. ev aksları Başak/Balık Burcu olan kişilerde olduğu gibi, kişinin kendisinden daha düşük seviyede (maddi, manevi veya fiziksel olarak) biriyle beraber olmasına neden olur. Bu konuma sahip kişi; işsiz, yardıma muhtaç, hasta ya da derin psikolojik sorunları olan, kayıp ve gerçek dünyadan bağlantısını kesmiş, alkol ya da uyuşturucuya bağımlı kişilerle ilişki içine girebilir. Bu kişinin ilişkilerinde acıma ve kendini karşısındaki kişi için feda etme duygusu baskın olacaktır.

Diğer taraftan bu konum, sanatçı veya yaratıcılığı çok gelişmiş, hayal dünyası zengin ve renkli bir kişiyle beraberlik de getirebilir. Kişi kendi yaratıcı ve fantezi üreten tarafını fazlasıyla dışladığı ve içine almakta zorlandığı için, bu özellikleri bünyesinde barındıran biriyle kendini bütünlenmiş gibi hissedecektir. Böyle biriyle beraber olan kişi bu sayede içinde bulunduğumuz dünyadan uzaklaşarak fantezi dünyası içinde bir rüya yaşayabilir.

Neptün'ün 7.evdeki diğer bir dışa vurumu ise kişinin platonik aşklara olan eğilimidir. Haritadaki diğer etkileri bir kenara bırakacak olursak, haritasında Neptün’ü 7.evde yer alan bir kişi karşısına çıkan kişilerde hiçbir zaman ideal olanı bulamaz ve bu sebeple ilişkiye girmekte zorlanır. İstediği ideali bu dünyada hiçbir zaman bulamayabilir çünkü kişinin beklentileri çok yüksektir. Bu yüksek beklentileri kimse karşılayamaz ve bu sebeple kişi ilişkiye girmemeyi seçebilir. Bu yerleşime sahip biri diğer kişilere nazaran ruh eşini aramaya çok daha fazla meyilli olacaktır. Fakat kişi yakın ilişkilerini aşırı idealize ettiği için sürekli ulaşamayacağı bir hayalin peşinden koşar. Bunun iki sonucu olabilir. Birincisi; kişi ideal eşini, rüyalarının prensini/prensesini aramak için pek çok kişiyle beraber olur ve her ilişkisinde “Bu da değilmiş” diyebilir. İlişkinin devamında yanılgılar başlayabilir. Sevgilisinin sandığı kadar mükemmel olmadığını görünce sorunlar başlayacaktır. Daha sonra ise başka bir aşkta başka bir hayal kırıklığına uğrama korkusu zamanla kişiyi ilişkilerden uzaklaştırabilir. İkincisi ise ideal eşi ararken kişi kimseyi beğenmez ve hiç kimseyle yakın ilişki içine giremez. Fiziksel boyutta ilişki kuramaz olur. Özellikle kişinin haritasında toprak elementi azsa ve Ay, Venüs veya Mars Balık Burcunda ise veya Neptün kişisel gezegenlerle yakın açı içindeyse bu ihtimal kuvvetlenecektir. Kişi ilişkilerinde tamamen hayal dünyasının içinde kalacak ve aşkı sadece platonik boyutta yaşayacaktır. Genellikle karşılıksız aşk yaşayanlar çocuklukta annelerinden istedikleri sevgiyi alamamış kişilerdir. Platonik aşk yaşamak kişiye traji-romantik bir kahraman olma fırsatı verir. Yaşamına bir yön kazandırır ve heyecan katar. Karşılıksız aşk yaşamaya en eğilimli grup, büyüme çağında annelerinden fazla ilgi görmemiş, insanlarla yakınlık kuramamış ve onlara güvenmeyen kişilerden oluşur. Astrolojik açıdan bakıldığında ise 7.evdeki Neptün eğer, Güneş (baba) veya Ay (anne) ile önemli açılar içindeyse bu durum geçerli olacaktır. Yine burada Neptün’ün kahraman, kurtarıcı rolü kişi için ideal bir duygusal tatmin kaynağı olur. Bu kişiler karşılıksız aşkı isterler çünkü bu durum onlar için ideal bir durumdur. Karşılarındaki kişi hep ideal, gerçek olmayan bir eş olarak kalır. Fedakarlık teması oldukça güçlüdür ve fiziksel bir yakınlık söz konusu değildir. Bu durumda kişiler bir taraftan aşk yaşamak gibi kültürel bir olguyu gerçekleştirir, bir taraftan da ilişki kurmak zorunda kalmazlar.

Neptün’ü 7.evlerinde yer alan kişilerin ideal eşleri, haritalarında güçlü Balık ya da Neptün etkisi olan, Güneş/Neptün açıları kuvvetli ya da yükselen burcu Balık Burcu olan kişilerdir.

astrozenith
pess bi yorum bu kadar i olurgülücük

[IMG=http://img138.imageshack.us/img138/3929/maviharita.gif][/IMG]

Ben bazen münasip bir yerde inmek istiyorum.
Size de oluyor aynından biliyorum...
07-14-2007 11:32 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
astrosohbet Çevrimdışı
Kızıl & Mavi
********
Neptunia Admin
lt=
Mesajlar: 9,514
Üyelik Tarihi: Apr 2007

Rep Puanı: 172

Mesaj: #6
Cvp: Astrolojide neptün
Mavi Yazılan:Neptün 1. EVDE

Hassas, çekingen, duygusaldır. Çabuk etki alır ve hemen kabuğuna çekilmeye hazırdır. Fazla baskı altında rahatlık veren maddelere sığınmaya meyleder. Son derece nazik ve kibardır. Kendisine de böyle davranılmasını ister. Hayal gücü ön sezileri kuvvetlidir. Şekillendirme, yaratıcılık, sanatsal veya edebi değeri olabilecek yapıtlar ortaya çıkarabilme yeteneği vardır. Madde ötesi güçlerin etkisinde kalabilir. Kendine acıma ve kendini aldatma görülür.
------------------------------bu alıntı yukardaki alıntılardan
Neptün 1. evde oğlakta ve
Neptün 1. evde yayda
bu iki ayrı açıyı değerlendirebilir misiniz lütfen,

soruyu anladım sanırım Mavi , harita yorumlama sanatı ve pratik öneriler konu başlığında şunu söylemiştim ; harita yorumlarken yapılacak en önemli ve belkide tek FİİL , astrolojik etkileri birbirine BAĞLAMAKTIR..

Şimdi soruya odaklanalım. 1.evde oğlak nedir ? bu soruya cevap arayalım..
1.evde ki oğlak , kişisel imajını oğlak gibi yansıtıyor demektir.. yükselen burcu oğlak etkisi taşıyor demektir aynı zamanda.. şimdi Neptün 1.ev bilgisiyle , oğlak 1.ev bilgisini BAĞLIYORUZ..
oğlak 1.evde mesafelidir ve katıdır duygusal konular sözkonusu olduğunda.. şimdi orada NEPTÜN var.. öyleyse , oğlakın katılığı yumuşayacaktır , disiplini de yumuşayacaktır bu arada..

1.ev yay burcuyla , 1.ev neptün bilgisini BAĞLAYALIM.. 1.ev yay , daha sosyaldir , keşfetmeye odaklıdır , meraklıdır , hayalleri konusunda iyimserdir..
1.ev neptünü , bu yay özelliklerine BAĞLARSAK ; yüksek bir hayal gücü olan , sezgileri kuvvetli , cömert ve yardımsever bir kişilik ortaya çıkar..

yani arkadaşlar ; renkleri karıştırdığımızda nasıl başka başka tonlar elde ediyorsak , 1.ev neptününü her bir burçla ayrı ayrı BAĞLAYINCA ( KARIŞTIRINCA DA ) farklı tonlar , farklı yorumlar ortaya çıkacaktır..

mesela 1.ev neptün aynı zaman da 1.ev akrep olsaydı ? yükselen akrep + NEPTÜN = çok güzel gözler , büyüleyici bakışlar şeklinde fiziksel bir yorum yapabilirdik..

Facebook Sayfamız

Twitter Hesabımız
11-05-2007 02:34 AM
 Alıntı Yaparak Cevapla
Hades Çevrimdışı
Kıdemli Üye
**
Kayıtlı
lt=
Mesajlar: 108
Üyelik Tarihi: Jun 2007

Rep Puanı: 0

Mesaj: #7
RE: Astrolojide neptün
Tesadüfen bir şey farkettim ve paylaşmak istedim. gülücük

Şimdi 2012 yılı için bir çok söylenti varya. İşte o 2012 de Neptün Balık burcuna adım atıyor. Hemde tam olarak 2012 Ocak sonu- Şubat başı.

Neptün -Balık için ;

Kova burcundan çıkıp Balık burcuna giren Neptün dünyaya güzel günler geldiğinin müjdecisi olacaktır. Yepyeni hayat formları ortaya çıkacak, bilinemeyen çok şey aydınlığa kavuşacaktır. Parapsişik yetenekler iyice anlaşılacak insanlarda duru görü yetenekleri artacaktır. Bu çağda insanlık için çok önemli ve olumlu liderler beklenmektedir. Müzikte ve sanatta büyük ilerlemeler olacaktır. Hayal çağı çocuklarıdır. Resim, müzik, dans, bale gibi sanatsal ve artistik zenginlik, yaratıcılık verir. Gizli dünyaları hissedebilmek, kendi iç dünyasını keşfetmek ister. Manevi hissedişleri çok kuvvetlidir. Ruhanî ve cinni boyutlarla ilişki kurmak mümkün olabilir. Hassasiyet artar, çabuk kırılma ve umutsuzluğa düşmeler nahoş neticeler getirir.

Henüz neptün-balık konumunda nasıl bir jenerasyon çıkabileceği hakkında kesin bir bilgi yokmuş.Neptün kova jenerasyonu ise Sihirli annem,Selena vs. gibi tamamen gerçeklik dışı şeylerle büyüdükleri için ileride ne olur artık hayalcimi olurlar bilmiyorum ama Neptün-kova için bilimin sınıflarının zorlanacağı söylendi ve öylede oldu. Neptün kovadayken çok şey gelişti.
En son 1848-1862 yılları arasında Balıktaymış. Artık o yıllarda neler olmuş neler bitmiş bilmiyorum ama bir kaç sene sonrada Balığa geçecek.
Sizce neler olabilir?
11-15-2007 06:01 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
uranus Çevrimdışı
.
*****
Uranyen Vip
lt=
Mesajlar: 491
Üyelik Tarihi: Apr 2007

Rep Puanı: 15

Mesaj: #8
Cvp: Astrolojide neptün
1804 yılında bulundu.

Spritüelizm, hipnotizma,psikoloji…nin basladığı dönem.
Dolayısıyla mistisizm,ruhbilim, psikoloji, rüyalar, hayaller…yani maddenin gözükmeyen halini sembolize eder.Psikolojiden sorumlu gezegen de denir.Hayal kurma potansiyelini aciğa çıkartır.Gözüken seylerin gözükmeyen taraflarını incelemeye baslarsın. Rüyalar, imajinasyon, hayal etme…

Transitinde neptunyen tiplerle (bakışlarında hayal eden ifadesi olan tipler…) karsılaşırsın.Hayal kurmasına neden olacak olaylar, kişilerle karşılaşırsın.
Hayal etme : Mevcut durumdan cok daha iyi bir konumu hayal etmek.

Her bir gezegen,transitte değiştiricidir ve kişinin kendisini keşfetmesini saglar.
O transiti hangi gezegen gercekleştiriyorsa,onun özelliklerinde degiştirir.

Kişiler; mistik,sanatçılar da olabilir.Cunkü hayalle baglantılı, Yani hayali görünür hale getiren kişiler.Hayal etmenin içinde yaratıcılık da vardır.
Neptün en soft olandır,çünkü kişinin içinde sert bir sekilde suura yükselmez.Açığa çıkan enerji görünür değildir, duyguyla bağlantılıdır.
Gözüken etkisi, değiştiricidir.Cünkü hayal enerjisini kullanarak idealize eder transitte.

Neptün ASC de olursa kişi hayal enerjisini açığa çıkartmak ister ve onu göstermek ister.Gösterirse psikolog da olabilir.Sezgileri cok güçlü olur.Gösteremezse psikolojik bozukluk hissedebilir.Görünür halinde sanatkar olabilir.
Gösteremezse zihninin içinde bir girişimde bulunur, zihninde yaşar ve tekrar zihninde bitirir.Sanki yaşıyormuş gibi bir imajinasyon yeteneği.Kişi bunu görünür hale getirebilmeli yoksa mevcut dünya ile bağlantısı kopar.uyuşturucu bağımlısı, alkolik olabilir.Nasılsa beni anlamazlar, gerek yok ,der.Herseyi hayalinde deneyimleyebiliyor.Hayallerinin içinde yaşayan bir tip olur. O yüzden Neptünün sert açilari olması iyi olur. (Walt Disney…)
Natal Chart daki bu duruma bir de Neptun transit gelirse: Kişi, kendisinin nasil görünecegini , nasıl algılanacağını ve dışarıya yansıyan davranışlarını ve bunlarla ilgili kendisini hayal etmeye başlar.Kendisini değiştirici olaylar ve kişilerle karşılaşır.Potansiyeli varsa, sanatçılarla, psikologlarla karşılaşır.Ve onların etkileriyle beraber,eger bilinçliyse kendisini değiştirir.Yoksa bunalıma düşebilir.
Karşılaştığı kişi yüzünden psikolojisi altüst olup, bir psikoloğa gidip,görüntüsünü değiştirir,davranışlarını değiştirir. (Natal chartına göre) Veya dolandırılmasına sebeb olabilir bu transit.Hırsızlık, kayıplar … ve davranışın değişir.Karşılaştığın kişiye güveniyorsun (=hayal) ve sonra da kayıplar yaşıyorsun. Ama neticede herkese güvenmemeyi ögreniyorsun ve bu konuda davranışların değişmiş oluyor.

Eğer hayallerinizin icinde korku,endişe ve takıntılarınız varsa, Neptün transiti sizi onlarla da yüzlestirir, yüzleştirecek olaylarla karşılaşırsınız ve potansiyelinize göre sizin daha kuruntulu,takıntılı hale gelmenize de sebeb olabilir.Ne tür hayaller kurarsan onlar gercekleşir ve o tür olayları,kişileri yaşarsın.Neptün senin meleğin de olabilir,şeytanın da.Sen yaparsın bunu çünkü kişi içindeki potansiyelleri gerçekleştirecek hayaller kurar hep. Bilinçaltındaki gercek ihtiyacları şuuruna yükselmezse, küçük aklının oyunları ona düşük frekanslardaki korku hayallerini suuruna yükseltebilir.Tehlikeli durumdur bu. Doğru hayaller kurmalısın ki, başarılı olabilesin, olumlu değişebilesin.
Neptün transiti,ASC de,seni değiştirmek için, davranışlarını,dış görünüşünü hayal ettirecek olaylar yaşatır.Bu durumda tetiklenirsin ve hayal kurmaya başlarsın.
Neptün, Güneşi tetiklerse,sen kendinle ilgili hayaller kurmaya başlarsın.

Bir transit gezegen, natal chartımızdaki kişisel gezegeni etkilediği zaman, şayet o gezegen haritada , transit gezegene açısı varsa,transitin etkisi son derece şiddetli ve güçlü bir şekilde açığa çıkar. Örnek: Neptün transiti Güneşi etkiliyor ve güneşin de natal chart da Neptüne açısı var.

Neptün döngüsü: Neptün transiti , natal charttaki Neptune konj. veya opp. yapıyorsa, veya kuvvetli başka açısı varsa, kişi Neptün döngüsü yaşar.

Natal chartta, Neptun konj. veya trini pek istenmez, yoksa kişi hep hayal dünyasında yaşar ve kendisini,değişimini gercekleştiremez. O yüzden sert açıları daha çok tercih edilir. Yanılgılari kayıplar olabilir ama buna ragmen bu durum daha iyidir.Trini ya da sextili bile kişide zorlamalar verir.Ama hayal kurabilme,yaratıcılık, kendini yeniden yaratma hayali.Bu potansiyeli gercekleştirirse müthiş olur.Ya da bulutlar üstünde dolaşıp durur. Olay... yanılgı... kayıp (bu bir malzeme ,senin gelişmen için) ...hayal gücünün farkına var. Bu potansiyeli maddeye dönüştürmeyi bilmek lazım.Bunun için enerjiye ihtiyaç var ve bu enerjiyi Neptünün natal charttaki açıları verir.

Neptun 7. evde :
Partnerini hayal eder. böylece idealize edebilir.Kişilerle ilgili ilişkileri önce sezer,içsel dünyasında ilişki kurar (görüntünün ötesinde düşünür!) Balık la beraberse kişi doğru partneri bulur.Hayal kuran kişiyi bulursa bu kişi onu tetikleyebilir ve ikisi beraber çok mutlu olabilir.
Sert açılarda ve 7. Evde bulunan burclarla ilgili, karmaşa da yaşayabilir.
Mistik konularla ilgilenenlerin,sanatkarların,hayal gücü yüksek olan kişilerin Neptun ü genellikle 7. Evdedir.
Neptun DSC de , aksın üstündeyse, bu konularla ilgili çok yüksek potansiyel verir kişiye.

Neptün ayrıca ecza, ilaç, kimyasal ürünler, ve vücudun kimyasını da sembolize eder.Sevgiyle kalın....

Mutluluğumun sınırı, başkalarının mutsuzluk sınırına kadardır.
08-03-2008 02:16 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
NinMeSarRa_ Çevrimdışı
Kıdemli Üye
**
Kayıtlı
lt=
Mesajlar: 771
Üyelik Tarihi: May 2008

Rep Puanı: 1

Mesaj: #9
RE: Astrolojide neptün
Neptün bildiğim kadarıyla olumsuz açılar yaptığında insanın 'ben'' duygusunu ezer,dağıtır.Kişi güçlü bir ben duygusuna sahip olmadığında da başkalarıyla bütünleşme ihtiyacı hisseder ve onların fazlasıyla etkisi altında kalabilir.Kişinin başkalarına karşı aşırı fedakar olmasına (hatta kimi zaman bir fikir veya bir kişi için kendini kurban etmesine) neden olabilir.Ayrıca yine Neptünün olumsuz açıları her konuda idealizasyonun fazla olması ,gerçeğin biraz fazla üstüne çıkan hayaller kurulması nedeniyle gerçeklerle yüzleşildiğinde hayal kırıklığı yaşanma ihtimali verir.

Birde Güneş-Neptün birleşiminde doğmuş bir Astrologun tarifine göre Güneş yada Ayla birleşen Neptün insanların sizi kolay kolay tanıyamamasına neden olabiliyormuş.Çünkü Neptün yanında bulunduğu gezegenin vereceği özellikleri bir sis perdesi gibi örtüp biraz gizemli ve tanımlanması güç bir kişilik yaratabilirmiş.

Nin.Me.Sar.Ra
08-03-2008 08:00 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
uranus Çevrimdışı
.
*****
Uranyen Vip
lt=
Mesajlar: 491
Üyelik Tarihi: Apr 2007

Rep Puanı: 15

Mesaj: #10
Cvp: Astrolojide neptün
Gunes - Neptun birleşimi olanlar:
Kişi baskaları tarafından gizemli olarak algılanır. Kuvvetli mistik yanını kişi cok yapıcı olarak kullanır ve bu durum kişinin yaratıcılığını atesleyen bir silah gibidir aslında. Bir topraktaysa bu konjunktion, örneğin boğadaysa, o zaman kişinin mistik tarafı adeta topraklanmış gibi maddeye donusur, yani gercek olmayanı gercek yapma potansiyeli fazlalaşır.
Bu durumun dezavantajı ise, kişinin kendisini, aklının ve duygusal enerjisinin beğenmediği olaylar karsısında adeta parcalara ayrılmış gibi hissetmesidir. Bu durum onu drug ve alkole dogru cekebilir, rüyalarda yasamak ister...
Neptun de hayal etme enerjini nasıl kullandıgın cok önemlidir. Bunun için açılar önem kazanır... Yumusak soft açılarda kişinin hayalini idealize etmesi zordur. Bir kişinin hayalini idealize etmesi, gercekleştirmesi için epey ugrasmasi, çalışması gerekir, yaratıcılıgını uyandırması lazım... Eger yumusak açıları varsa, özellikle kişisel gezegenlerde, o zaman kişi kolaya kaçar, fazla ugrasmaz ve bu durum onu sadece hayalleriyle basbaşa bırakır...ama sert açılara sahipse, 0, 90, 180 gibi, o zaman kişi hanyayı, konyayı anlar, cunku zorlanır ve bu sayede çözüm bulması, gercekleştirmesi kolaylaşır... Bizler hep zorlandığımızda potansiyellerimizi kullanmayı ögreniriz, yoksa ne lüzumu var ki... özellikle hayal enerjisinin konu oldugu bu durumlarda o yüzden sert açılara ihtiyac vardır... Ama her potansiyelin zıttı da görunur olabilir, avantajları ve dezavantajları...bunları o yuzden hep bilmek lazım...Hayal nedir? neyi hayal edersin? hayal etmek bedavadır, o yuzden kur kurabildiğin kadar...derler... ama örneğin Jupiterle bir soft açısı varsa ve bir transit tarafından bu ikisi tetikleniyorsa, o zaman cok derinleşme potansiyelin de ortaya cıkar, ve cok derinlerindeki korkular, endişeler...paranoya durumlar...depresyonlar...
Ama Jupiterle sert açısı varsa, kişi bunun ister istemez farkına varır ve önlemini daha kolay alır...
Neptunun Merkurle yumusak açısı kişinin hayalci bir dunya ile iletişime gecmesine neden olabilir, birileri bir sey anlatırken o hayallere dalmis birisi olarak dinlemez anlatılanları , ama sert açısı varsa, aklını, hayalleri ile bilinçli olarak birleştirebilir ve yaratıcılıgını ortaya koyabilir...
Mesela Uranus - Neptun sert açısı cok istenen bir durumdur...kişinin sanat potansiyelini ortaya cıkartır... Ama bunun yanında Neptun - Mars beraberliği ise negatif yanı, kişiyi alkol, uyusturucu bagımlısı yapabiliyor.... Pozitif yanı ise hayallerini idealize etmek icin enerjisini cok kullanır ve kabul görurse yırtar adeta, cok basarılı olabilir...Yani aslında potansiyelleri haritanın hep butunu belirler... Açılar ve evler... Neptunun bulundugu burc pek önemli değildir, ev önemlidir... Pluto ve Uranuste de aynı sekilde , agır giden gezegenlerin bir kişisel haritada bulundukları evler hep önem kazanır....Cünkü, bir burcta uzun yıllar kalabiliyorlar... neptun 10 - 15sene kalır... o burcta dogmussan, işaret ettiği dönem içinde dogmus oluyorsun... Ve o zaman o dönemin özelliklerini yoruma katabiliriz tabii ki....

sevgiyle kalın...gülücük)

Mutluluğumun sınırı, başkalarının mutsuzluk sınırına kadardır.
08-03-2008 09:28 PM
 Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Neptün Evlerde Angel 16 20,284 10-17-2017 12:50 AM
Son Mesaj: Serselba
  Hayallerin ve Hayal Kırıklığının Gezegeni Neptün salmakis 11 10,644 06-26-2016 04:19 PM
Son Mesaj: Alejandro
  Neptün Burçlarda Angel 12 13,052 05-02-2016 09:59 PM
Son Mesaj: BayanKararsız
  Neptün ve uranüs belgeseli zeppi 1 3,454 08-29-2012 06:07 PM
Son Mesaj: zorlamak
  Neptün bluex 41 33,630 05-31-2012 07:13 PM
Son Mesaj: nisan15
  Neptün ve Sanat astrosohbet 35 29,751 11-02-2011 12:03 AM
Son Mesaj: astrosohbet
  NEPTÜN ve BİZ SoL@RÎ$ 8 7,809 11-01-2011 03:29 AM
Son Mesaj: nisan15
  Neptün Yıkıp Geçecek i3erat 9 8,820 11-26-2010 06:23 PM
Son Mesaj: Mavisahram

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir